ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τα βιβλία του Αρχείου του Ωδείου Αθηνών

Μια έκθεση που αναδεικνύει τα διαφορετικά είδη των βιβλίων που φυλάσσονται στο Αρχείο του Ωδείου Αθηνών και συμπληρώνονται από τη συλλογή του Αρχείου του ιδρύματος Χουρμουζίου-Παπαϊωάννου: παλαιά και σπάνια βιβλία σε έντυπη και σε χειρόγραφη μορφή, περιοδικά, αλλά και μαθητολόγια, πρακτικά διοικητικού συμβουλίου, παρτιτούρες, προγράμματα συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων, κ.τ.λ. που χρησιμοποιήθηκαν από γνωστές ή άγνωστες προσωπικότητες του τόπου μας.

Οργάνωση: Ωδείο Αθηνών. Με τη στήριξη της «Αθήνα 2018 – Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» δήμου Αθηναίων

Ενότητα: Το Βιβλίο και οι Τέχνες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01.02-02.03
ΏΡΑ Δευτέρα-Σάββατο 11.00-21.00
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ωδείο Αθηνών