ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο 20ος αιώνας μέσα από τις διαφημίσεις σε τεχνικά περιοδικά

Επιλεγμένες διαφημίσεις, σε μια έκθεση που τις κατατάσσει χρονολογικά και θεματικά. Στην έκθεση αφίσας «Ο 20ος αιώνας μέσα από τις διαφημίσεις σε τεχνικά περιοδικά» αποτυπώνεται η πορεία της οικονομίας της χώρας και ειδικότερα η εξέλιξη της τεχνολογίας και των τεχνικών επαγγελμάτων στον 20ο αιώνα, ενώ δίνεται επίσης η ευκαιρία παρατήρησης και άλλων, «παράπλευρων», ζητημάτων της κοινωνικής και πολιτιστικής μας ζωής.

Ταυτοχρόνως στο ΤΕΕ έχει δημιουργηθεί βάση δεδομένων με την ονομασία «Διαφημίσεις σε ελληνικά τεχνικά περιοδικά», όπου γίνεται καταχώριση των διαφημίσεων στα περιοδικά Έργα, Τεχνικά Χρονικά και Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ μέχρι το 2000. Στη βάση δεδομένων καταχωρίζονται, μαζί με την εικόνα, στοιχεία όπως τίτλος, θέματα, φορέας που διαφημίζεται (και αντιπρόσωπος εάν προέρχεται από το εξωτερικό) κ.ά. Με κριτήρια τα στοιχεία αυτά γίνεται η αναζήτηση και εμφάνιση των αποτελεσμάτων. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη από τη διεύθυνση teediaf.omeka.net

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιούνται ξεναγήσεις επισκεπτών και σχολικών ομάδων, κατόπιν συνεννόησης.

Επιμέρους Δράσεις:

– 21 Ιανουαρίου: Βιβλιοθήκη ΤΕΕ: Όψεις του 20ου αιώνα μέσα από τις διαφημίσεις στα περιοδικά του ΤΕΕ (ημερίδα)

Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ, Νίκης 4, 10563, Αθήνα

Ώρα: 11:00 – 14:30

Oργάνωση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Eνότητα: Ανοιχτές Συλλογές

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16.01-31.01
ΏΡΑ Δευτέρα και Πέμπτη 8:00 – 20:00, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή 8:00 – 15:00
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Τεχνικό Επιμελητηριο Αθήνας, Βιβλιοθήκη (Λέκκα 23-25)