ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η προοπτική της κοινής ανατροφής παιδιών. Καταπολέμηση της γονικής αποξένωσης χάριν του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού

Ημερίδα στο πλαίσιο της έκθεσης με αφορμή το graphic novel: «Ο Συλλέκτης- Έξι Διηγήματα για Έναν Κακό Λύκο» του Soloúp.

Έλληνες και ξένοι ακαδημαϊκοί θ’ αναπτύξουν:

α. το γεγονός ότι η κοινή ανατροφή αναδύεται ως κανόνας τόσο στις οικογένειες με δύο γονείς όσο και μετά τον τυχόν χωρισμό / διαζύγιο,

β. τη σημασία των ευθυνών έναντι των «δικαιωμάτων» και

γ. η ιδέα ότι η κοινή ανατροφή παιδιών είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος καθώς και αυτό που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες και το συμφέρον του παιδιού.

Μεταξύ των ομιλητών :

1. Jennifer Harman: Η γονική αποξένωση ως μορφή ενδοοικογενειακής οικογενειακής βίας. Εστίαση στις συμπεριφορές του αποξενωτή και τις επιπτώσεις στον αποξενωμένο γονέα, με πρακτική εφαρμογή για τις κρατικες πολιτικές και την πράξη (συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης τεκμηρίου κοινής ανατροφής παιδιών).

2. Edward Kruk: Η γονική αποξένωση ως μορφή συναισθηματικής κακοποίησης του παιδιού. Εστίαση στις συμπεριφορές του αποξενωτή γονέα και του της επίδρασής του στο παιδί, με πρακτική εφαρμογή στις κρατικές πολιτικές και στην πράξη (συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης τεκμηρίου κοινής ανατροφής παιδιών).

3. Vittorio Vezetti: Τα οφέλη της κοινής ανατροφής παιδιών για τη σωματική και ψυχική υγεία του γονέα και του παιδιού και οι αρνητικές επιπτώσεις της ΓΑ στη σωματική και ψυχική ευημερία των γονέων και των παιδιών.

4. Malin Bergstrom: Η επίδραση της κοινής ανατροφής παιδιών στην ευημερία των παιδιών και των γονέων στη Σουηδία και η αποτελεσματικότητα της κοινής ανατροφής παιδιών στην πρόληψη της ΓΑ. Περιορισμός της επικοινωνίας: πώς η παραβίαση δικαστικών αποφάσεων επικοινωνίας επηρεάζει τα παιδιά και τη δυναμική στις οικογένειες.

Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιστημονικός Συντονισμός: International Counsel on Shared Parenting – ICSP, CSP Greece – Σύλλογος Συνεπιμέλεια.

Βρείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδω: https://www.benaki.gr/images/Program_Η_προοπτική_της_κοινής_ανατροφής_παιδιών.pdf

Οργάνωση:  Τεχνότροπον ΑΜΚΕ, Μουσείο Μπενάκη, Περιφέρεια Αττικής, Εκδόσεις Ίκαρος. Με τη στήριξη της «Αθήνα 2018 – Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» δήμου Αθηναίων

Eνότητα: Το Βιβλίο και οι Τέχνες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03.03
ΏΡΑ 10:00-16:00
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138