ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενεργός Πολίτης μέσα και έξω από την Τάξη Bιωματικό εργαστήρι για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους μαθητές σας να γίνουν πιο

δραστήριοι και ενεργοί πολίτες;

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα διερευνηθούν οι συνθήκες που κάνουν πλέον

επιτακτικότερη την ανάγκη για την καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας και θα

παρουσιαστούν εργαλεία για την εισαγωγή της έννοιας του Ενεργού Πολίτη του

κόσμου στη σχολική τάξη. Παράλληλα θα εφαρμοστούν παραδείγματα του βιβλίου της

ActionAid «Ενεργός Πολίτης μέσα και έξω από την Τάξη» από τις εκδόσεις Πατάκη, που

ακολουθούν τη μαθητοκεντρική μεθοδολογία.

Μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων και θεατρικών τεχνικών, που προτείνονται στο

βιβλίο, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τα χαρακτηριστικά του Ενεργού Πολίτη,

γνώσεις, δεξιότητες και τις αξίες του. Το παιχνίδι ρόλων λοιπόν και ο θεατρικός

αυτοσχεδιασμός θα γίνει το βασικό εργαλείο για να καλλιεργήσουν οι συμμετέχοντες

την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και να αναρωτηθούν πάνω σε ζητήματα

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαφορετικότητας.

Στο τέλος του εργαστηρίου θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση με τους συμμετέχοντες και

ανταλλαγή καλών πρακτικών και δράσεων που προσεγγίζουν την έννοια του Ενεργού

Πολίτη μέσα και έξω από την σχολική πράξη.

Oργάνωση: ActionAid Hellas, Εκδόσεις Πατάκης

Eνότητα: Εκπαιδευτικές Δράσεις

Απαραίτητη η κράτηση θέσης: 210 9211029, education.hellas@actionaid.org

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04.12
ΏΡΑ 16:30-19:30
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Βιβλιοπωλείο Πατάκη, Ακαδημίας 65